برگزاری آموزش‌های حین عقد به منظور کاهش آمار طلاق در جامعه