نشست هم‌اندیشی پژوهشی استان‌های منطقه ۵ در بیرجند برگزار می شود