سخنگوی کاخ سفید: در حال حاضر قصد نداریم گزینه‌های دیگر درباره حمله به سوریه را اجرا کنیم