فرانسه لژیون افتخار را از رئیس جمهور سوریه پس می‌گیرد