موگرینی: از تلاش‌های فرانسه، انگلیس و آلمان برای رفع نگرانی‌های آمریکا درباره برجام حمایت می‌کنیم