تصویربرداری سریال «آنام» به پایان رسید/ بیمارستان آخرین لوکیشن بود