جدیدترین اثر مهدی گلشنی در نمایشگاه کتاب تهران عرضه می‌شود