انتقاد از نخبه پروری در جشنواره‌ها/ موافق حذف مدارس استعداد درخشان هستیم