راه اندازی سامانه «همسان‌گزینی» در استان‌های مرکزی و کردستان