وزارت کشاورزی باید چابک باشد و مدیران پیر به‌درد نمی‌خورند/خاک بر سر ما که باید کود از خارج کشور وارد کنیم!