باید به متدین‌ترین تربیت‌یافته‌های آمریکا و انگلیس هم شک کرد