قرار دادن ۷ هزار جفت کفش در مقابل کنگره آمریکا در حمایت از قربانیان اسلحه+ تصاویر