روزنامه‌نگار لندنی: پمپئو پیرو سیاست‌های ضد ایرانی ترامپ خواهد بود