تیم‌های ایرانی در چه صورتی به مرحله یک هشتم نهایی صعود خواهند کرد؟