ساخت اولین ماهواره عملیاتی کشور سال آینده به اتمام می‌رسد