اخلاق در مدارس ما حاکم نیست/ تشکیل «مثلت مقدس» برای سلامت روان