گپی با امام جمعه محبوب تبریزی‌ها از برداشتن نرده‌ها تا هواداری از تراکتورسازی