دیدار معصومه ابتکار با رییس کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا