گل فروشان مجازی تار و مار شدند/سقوط سنگ در جاده فشم جان راننده 20ساله را گرفت