بازل 0 - منچسترسیتی 4/سیتیزن ها کار را در سوئیس تمام کردند