توزیع ۲ میلیون بسته لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان بی‌بضاعت