ششمین گردهمایی مسئولان امور جوانان سراسر کشور آغاز شد